Wet End

KATIR TIRNAĞI Özel emdirme ürünleri
Özel biyositler
Kireçleme için özel ürünler
Kireçsizleştirme için özel ürünler
Islatarak yumuşatma için enzimler
Yağ alma ürünleri
Salamura için ürünler
TABAKLAMA Ön tabaklama için özel ürünler
Kromlu tabaklama için özel ürünler
Özel biyositler
Beyaz tabaklama için özel ürünler
Ekolojik tabaklama için özel ürünler
Tabaklama için polimerik sistemler
YENİDEN TABAKLAMA Yeniden tabaklama için özel ürünler
Yeniden tabaklama için özel polimerik ürünler
Yağ giderici maddeler
YAĞLAMA VE
SU İTİCİLER
Yağlama polimerleri
Anyonik polimerler
Katyonik polimerler
Özel yağlayıcılar
Su iticiler
Özel Biyositler
Özel emülgatörler
BOYAMA Toz anyonik boyalar
Sıvı anyonik boyalar
Sıvı katyonik boyalar
Boyama için özel ürünler
Varilde dağınık pigment

Perdahlama

BOYA
VE PİGMENTLER
Sıvı anyonik boyalar
Sıvı katyonik boyalar
Dağınık pigmentler
Kazeinli pigmentler
BAĞLAYICI MADDELER Bağlayıcı maddeler
Kompakt bağlayıcı maddeler
Poliüretanlı bağlayıcı maddeler
Proteinli bağlayıcı maddeler
LAKLAR Su bazlı laklar
Nitro-selüloz emülsüyonlar
YARDIMCI MADDELER Retikülasyon maddeleri
Doldurucular ve mumlar
Özel ürünler
Pull-up etkili yağlar ve mumlar
Dokunma değiştiricileri
Özel mum sistemleri
Özel biyositler
Çözücüler

Hizmetler

Kemia Tau, yurtiçi ve yurtdışındaki müşterileri için hem kısıtlı hem de büyük miktar üretim taleplerine aynı profesyonellik ile cevap vermektedir ve esnekliği sayesinde 280°C’ye kadar sentez üretebilmektedir.

Araştırma ve Geliştirme
Araştırma, Kemia Tau şirket kültürünün bir parçasıdır. Şirketi büyüten bir katma değerdir ve çözümlerinin etkinlik ve verimliliğinin temelindedir.

Özel üretimler
Moda markalarının stil taleplerine cevap verebilmek için Kemia Tau stil ofislerinin yanında ve sağduyu ile her bir marka için her zaman her zaman kişiselleştirilmiş çözümşer geliştirmektedir.

Çözüm üretme
Deri, bazen istenilen sonuç beklentisine her zaman da uymayan beklenmedik reaksiyonlar yüzünden her zaman şaşırtmayı becerebilen eşsiz bir malzemedir. Kemia Tau, özellikle hassas işleme durumlarını incelemek için çalışmaktadır ve özel ve düzeltici çözüm optimize etmeyi hedeflemektedir.

Testing
Kemia Tau, ekolojik olarak daha da sürdürülebilir ve metal içermeyen bir “deri ürünü” nün talebi doğrultusunda deri üzerinde kısıtlamaya tabii veya yasaklanmış tehlikeli toksik maddeler veya istenmeyen kimyasal bulaşıcıları da bulabilecek hassas ve güvenilir analizler gerçekleştirir.