What’s next?

K_LAB, Kemia Tau’nun bütün deneysel Tabaklama ve yenileme laboratuvarıdır: tabaklama uygulamasının ve kimyasal araştırmanın devamlı birleştiği bir mükemmeliyet merkezidir.
Deneyler, olağanüstü bir şekilde kişisel beceri, deneyim, içgüdü, ustalık ve “deri evreni” için tutku sentezleyen profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.
Her deri farklıdır ve her proje Made in Italy geleneğine ek değer katan daha da yüksek performanslı ve önceden duyulmamış çözeltilerin keşfedilmesinde değerli bir fırsattır.
K_LAB, becerikli, hareketli ve esnek bir yapı olup geleceğe bakan en zahmetli derici ve tabaklamacıların, lüks markaların meydan okumaları ile baş etmekte ve eğilimleri tahmin etmektedir.